0

Hvordan installere mer RAM i PC-en din

 

Å sette inn RAM i en PC er en ganske enkel prosess. Her er en kort guide for å hjelpe deg:

1. Før du begynner:

 • Slå av datamaskinen og koble ut strømkabelen for sikkerhets skyld.
 • Sørg for å arbeide på en ren, tørr overflate.

 

2. Kjøp riktig RAM:

 • Sjekk PC-ens spesifikasjoner for å sikre at du kjøper riktig type og hastighet av RAM.

 

3. Jord deg selv:

 • Ta på en anti-statisk håndleddsrem eller berør metallet på PC-kabinettet for å utjevne statisk elektrisitet.

 

4. Åpne datamaskinen:

 • Åpne PC-kabinettet ved å fjerne skruene på siden. Noen kabinetter har hurtigutløsere eller skruløse design.

 

5. Finn RAM-sporene:

 • Finn RAM-spor på hovedkortet. De er vanligvis langsgående spor nær CPU-en.

 

6. Åpne festeklippene:

 • Hvis det er metallklipp eller plastspaker ved siden av RAM-spor, åpne dem forsiktig. Dette gjør at du kan sette inn RAM-modulene.

7. Sett inn RAM:

 • Hold RAM-modulen på sidene (unngå å berøre kontaktpinnene) og plasser den forsiktig i RAM-spor.
 • Trykk ned på begge endene av modulen til klippene eller spakene går på plass og sikrer RAM-en.

 

8. Lukk festeklippene:

 • Forsikre deg om at festeklippene eller spakene er helt festet og holder RAM-en på plass.

 

9. Lukk datamaskinen:

 • Lukk PC-kabinettet og fest skruene.

 

10. Start datamaskinen:

 • Koble til strømkabelen og start datamaskinen for å sørge for at den gjenkjenner den nye RAM-en.

 

11. Sjekk systeminformasjon:

 • Åpne systeminformasjon eller annet lignende verktøy for å bekrefte at den nye RAM-en er riktig installert og blir gjenkjent.

 

Nå har du satt inn ny RAM i PC-en din. Husk at det er viktig å bruke riktig type og hastighet av RAM, og følg alltid produsentens anbefalinger.


Nedenfor ser du noen av RAM brikkene vi anbefaler:

1 399,00
990,00
498,00