Hvordan installere eller re-installere Windows på en PC?

Trinn 1: Lage installasjonsmedia

Det første trinnet i å re-installerer Windows er å lage en oppstartbar USB-enhet eller DVD med Windows-installasjonsfilene. Det mest vanlige er å lage en USB-enhet. Dette kan gjøres ved hjelp av et gratis verktøy fra Microsoft kalt "Media Creation Tool". Følg disse trinnene for å lage installasjonsmedia:

 1. Gå til Microsofts nettside og last ned Media Creation Tool for Windows.

 2. Koble til en USB-enhet eller sett inn en tom DVD.

 3. Åpne Media Creation Tool og velg alternativet "Create installation media (USB flash drive, DVD, or ISO file) for another PC".

 4. Velg språk, utgave og arkitektur for Windows-versjonen du ønsker å installere.

 5. Velg USB-enheten eller DVDen du vil bruke som installasjonsmedia, og klikk "Next".

 6. Media Creation Tool vil nå laste ned Windows-installasjonsfilene og lage en oppstartbar USB-enhet eller DVD.

Trinn 2: Starte PC-en fra installasjonsmedia

Når du har opprettet installasjonsmedia, må du starte PC-en fra USB-enheten eller DVDen for å begynne installasjonen. Følg disse trinnene for å starte PC-en fra installasjonsmedia:

 1. Koble USB-enheten til PC-en eller sett inn DVDen.

 2. Start PC-en på nytt.

 3. Trykk på F-tast (eller en annen tast) for å åpne oppstarts-menyen. Avhengig av PC-merke og modell kan tast variere.

  1. HP trykk F10

  2. Dell trykk F2

  3. Lenovo trykk F1

 4. Velg USB-enheten eller DVDen som oppstarts-enhet og trykk Enter.

 5. PC-en vil nå starte fra installasjonsmedia.

Trinn 3: Installere Windows

Når du har startet PC-en fra installasjonsmedia, er du klar til å installere Windows. Følg disse trinnene for å fullføre installasjonen:

 1. Klikk på "Install now" for å starte installasjonen.

 2. Les og godta lisensvilkårene, og klikk "Next".

 3. Velg "Custom: Install Windows only (advanced)" for å utføre en ren installasjon.

 4. Velg harddisken der du vil installere Windows, og klikk "Next".

 5. Vent mens installasjonen fullføres. Dette kan ta noen minutter til en time, avhengig av PC-ytelse og Windows-versjon.

 6. Følg instruksjonene for å konfigurere Windows-installasjonen, inkludert oppsett av brukernavn og passord.

 7. Når installasjonen er fullført, vil PC-en starte på nytt, og du vil komme inn i Windows